#cupsolo-kuvakilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Oy Gustav Paulig Ab, (Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

#Cupsolokulho-kilpailu on avoin kaikille. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittajat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 13.1.-7.2.2016

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Osallistuminen tapahtuu valokuvaamalla, missä / miten säilytät Cupsolo-juomakapseleitasi. Julkaise valokuva Instagramissa, Twitterissä tai Pauligin Facebook-seinällä (https://www.facebook.com/pauligcafe) tunnisteella #cupsolokulho ja @pauligfi tai lataa valokuva suoraan kampanjasivulle: kahvi.paulig.fi/cupsolokulho.

5. Palkinnot ja ehdot

Palkintoina arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 1 kpl Iittala- ja Cupsolo-tuotepaketti (sis. 1 kpl Iittala Kastehelmi-kulho 1,4l, 2 kpl Iittala Sarjaton -mukeja sekä 1 kpl Cupsolo-kapselilajitelma; arvo 120 euroa) sekä 5 kpl Cupsolo-kapselilajitelmia (arvo 40 euroa). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.

Osallistuaksesi kilpailuun sinun on oltava vähintään 18-vuotias. Voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken 28.2.2016 mennessä ja heille ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta henkilökohtaisesti kanavassa, jonka kautta kilpailuun on osallistuttu. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan postiosoitteisiin Suomessa 31.3.2016 mennessä.

Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Kilpailu ei ole Twitterin tai Instagramin tukema tai hallinnoima. Kilpailun sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Twitter/Instagram -palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättäää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista. Osallistuja vakuuttaa että hänellä on kuvaan ja sen julkaisemiseen täydet oikeudet ja että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty suostumus kuvan ottamiseen ja sen käyttöön kilpailussa.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjillä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla myös markkinointitarkoituksessa, muutella sitä sekä saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

7. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

8. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

9. Lisätietoa kilpailusta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com